موسسه ی خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان

خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان بمنظور ارتباط نزدیک با مردم عزیز رفسنجان و جمع آوری اطلاعات خیرین و مدد جویان پرداخته است.در این وب سایت می توانید از آخرین اخبار خیریه با خبر شوید

خیریه ، خیریه رفسنجان ، خیریه عام المنفعه حسینی فخار ، خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان ، عام المنفعه حسینی فخار ، خیرین رفسنجان ، مددجویان ، مددجویان رفسنجان ، اخرین اخبار خیریه عام المنفعه حسینی فخار ، برپایه جشن نیکوکاری

ورود / عضویت درخواست نیرو

چگونه در خیریه عضو شوید
مراحل عضویت در سایت خیریه کوثربه روش های زیر میباشد شما میتوانید با عضو شدن داخل این خیریه به نیازمندان کمک کنید.

1- شما میتوانید با پرداخت آنلاین هر مبلغ که مدنظر دارید را به حساب خیریه واریز نمایید که حداق میزان این مبلغ 10000 ریال میباشد. و حتی شما میتوانید مشخص کنید که این مبلغ بابت چه کار خیری استفاده شود.

2- شما میتوانید بصورت غیرنقدی و با فراهم کردن یک یا چند قطعه جهیزیه برای دختران بی سرپرست و یا بدسرپرست در این امر خیر سهیم شوید.