موسسه ی خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان

خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان بمنظور ارتباط نزدیک با مردم عزیز رفسنجان و جمع آوری اطلاعات خیرین و مدد جویان پرداخته است.در این وب سایت می توانید از آخرین اخبار خیریه با خبر شوید

خیریه ، خیریه رفسنجان ، خیریه عام المنفعه حسینی فخار ، خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان ، عام المنفعه حسینی فخار ، خیرین رفسنجان ، مددجویان ، مددجویان رفسنجان ، اخرین اخبار خیریه عام المنفعه حسینی فخار ، برپایه جشن نیکوکاری

ورود / عضویت درخواست نیرو

اطلاعیه های خیریه


کمک به آزادی زندانیهای بی بضاعت
کمک به آزادی زندانیهای بی بضاعت
موسسه خیره فخار رفسنجان در سال جاری جهت حمایت و کمک به زندانیان بی بضاعت از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد. در سال جاری مبلغ 130/000/000 ریال بابت آزادی 3 نفر از زندانیان هزینه کرده است . که این امر همچنان با همکاری انجمن حمایت از زندانیان و موسسه ادامه دارد.