موسسه ی خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان

خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان بمنظور ارتباط نزدیک با مردم عزیز رفسنجان و جمع آوری اطلاعات خیرین و مدد جویان پرداخته است.در این وب سایت می توانید از آخرین اخبار خیریه با خبر شوید

خیریه ، خیریه رفسنجان ، خیریه عام المنفعه حسینی فخار ، خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان ، عام المنفعه حسینی فخار ، خیرین رفسنجان ، مددجویان ، مددجویان رفسنجان ، اخرین اخبار خیریه عام المنفعه حسینی فخار ، برپایه جشن نیکوکاری

ورود / عضویت درخواست نیرو

همه اطلاعیه ها همه اطلاعیه ها

کمک هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه

1395/11/3

موسسه خیریه حسینی فخار در راستای ترویج ازدواج آسان و تهیه جهیزیه افراد بی بضاعت از ابتدای سال 95 تا کنون مبلغی بالغ بر 605/000/000 ریال صرف نموده است .که از این مبلغ 80/000/000 ریال جهت جهیزیه و مبلغ 525/000/000 ریال آن جهت کمک هزینه ازدواج برای 35 نفر از پرسنل کارخانجات (برلیان ، فخار و درین سرام ) بوده است .