موسسه ی خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان

خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان بمنظور ارتباط نزدیک با مردم عزیز رفسنجان و جمع آوری اطلاعات خیرین و مدد جویان پرداخته است.در این وب سایت می توانید از آخرین اخبار خیریه با خبر شوید

خیریه ، خیریه رفسنجان ، خیریه عام المنفعه حسینی فخار ، خیریه عام المنفعه حسینی فخار رفسنجان ، عام المنفعه حسینی فخار ، خیرین رفسنجان ، مددجویان ، مددجویان رفسنجان ، اخرین اخبار خیریه عام المنفعه حسینی فخار ، برپایه جشن نیکوکاری

ورود / عضویت درخواست نیرو

همه اطلاعیه ها همه اطلاعیه ها

کمک های نقدی و غیر نقدی موسسه

1395/11/9

کمک های نقدی موسسه شامل : کمک هزینه مالی ماهیانه به یک خانواده بی سرپرست 

کمک هزینه مالی به یک فرد نابینا 

کمک هزینه مالی به خانواده فرد زندانی در کرمان 

کمک هزینه مالی به مبلغین اداره ارشاد در محرم 1395

کمک هزینه مالی به افراد نیازمند معرفی شده از شورای فخر آباد

جمعا مبلغ 64/000/000 ریال 

کمک های غیر نقدی شامل : خرید 200 سبد کالا جهت خانواده های زندانیان 

خرید سبد کالا هر دو ماه یکبار جهت 5 خانواده بی سرپرست 

پرداخت قبوض برق و گاز خانواده زندانی کرمانی جمعا به مبلغ 211/257/400 ریال